2024 is begonnen!

Vandaag hebben wij na een korte vakantie alweer de eerste training verzorgd. In dit geval aan brandweermensen.

Wij hebben hun getraind in de behandeling van drenkelingen, onderkoelde slachtoffers, hypothermie, hyperthermie en hebben hun bewust gemaakt van de gevaren bij bij “verdachte” reanimaties. In dit geval speciaal “Middel X”

En dat volgens het Landelijk Protocol Levensreddend Handelen Brandweer (LPLHB)

Middel X is een middel voor levensbe√ęindiging, waar voor hulpverleners toch wel enkele gevaren zitten.

Zo helpen we de brandweer om veilig levensreddend hulp te verlenen.

Foto is niet van vandaag!

Denk je aan zelfdoding? Je kunt 24/7 anoniem contact opnemen met 0800-0113.